Изневери - наблюдение и доказване на изневяра (фото и видео материал), дата, час и изготвен доклад относно движението и действията на даден обект

Брачни разследвания - на съпруг / съпруга

Предбрачни проучвания

Набиране на информация при развод

Разследване на любовни авантюри

Наблюдение на лица със съмнително поведение (алкохол, хазарт, наркотици и др.)

Издирване на укрили се или изчезнали лица

Издирване на биологични родители

GPS системи за проучване

Събираме повече информация за конкретно лице - начин на живот, контакти, месторабота, разкриваме факти във връзка с подозрително поведение на деца или други членове на семейството (алкохол, хазарт или наркотици).

Детективски услуги за фирми

Проучване и разследване на конкурентни фирми (съдружници, дялови участия, имоти, стоки, внос, цени, продажби), пазари и други

Събиране на сведения за изминали и предстоящи събития

Събиране на данни за отделни лица и фирми

Наблюдение и установяване на нелоялна конкуренция

Събиране на сведения за настоящи и бъдещи служители